Mention27243

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A világegyetemben az a leginkább felfoghatatlan, hogy meg lehet érteni. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention27243 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation25463 qkg:hasMention
Subject Property