Mention272829

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text En tiedä, millä aseilla kolmas maailmansota soditaan, mutta neljäs maailmansota tullaan sotimaan kepeillä ja kivillä. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention272829 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property