Mention272833

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ma ei tea, milliste relvadega hakatakse võitlema Kolmandas maailmasõjas, kuid Neljandas lähevad käiku kivid ja kaikad. (et)
so:isPartOf https://et.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description 1940. aastad (et)
qkg:hasContext qkg:Context134292
qkg:hasContext qkg:Context134291
Property Object

Triples where Mention272833 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property