Mention272836

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tiems, kurie mano, kad 3-iasis pasaulinis karas išsiplės iki branduolinių sunaikinimų, galiu pasakyti, tik tiek, kad 4-ajame pasauliniame kare bus kariaujama lankais ir strėlėmis. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie karą (lt)
Property Object

Triples where Mention272836 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property