Mention272842

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny. (cs)
so:isPartOf https://cs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Výroky (cs)
so:description O lidech (cs)
Property Object

Triples where Mention272842 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property