Mention272845

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
qkg:hasContext qkg:Context134298
Property Object

Triples where Mention272845 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property