Mention272849

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ne vem, s kakšnim orožjem bo bojevana tretja svetovna vojna, toda vem s čim bo četrta... palicami in kamni, palicami in kamni! (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention272849 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property