Mention272858

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jeg vet ikke hvordan den 3. verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber. (no)
so:isPartOf https://no.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Krig (no)
Property Object

Triples where Mention272858 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation257196 qkg:hasMention
Subject Property