Mention276186

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əmrlə gələn qəhrəmanlığa, şüurlu və şüursuz güc işlədilməsinə, axmaq vətənpərvərliyə nifrət edirəm. Mən döyüşü və silahları elə iyrəndirici və alçaldıcı hesab edirəm ki belə iyrənc bir hərəkətə qatılmaqdansa özümü öldürməyim daha yaxşıdır. Mənim anlayışıma görə sıravi bir cinayət, döyüşdə adam öldürməkdən daha pis deyil. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention276186 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation260378 qkg:hasMention
Subject Property