Mention279112

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jos et pysty selittämään asiaa selvästi, et tiedä siitä tarpeeksi. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention279112 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation263153 qkg:hasMention
Subject Property