Mention28242

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Artalde bateko kide akatsgabea izateko, lehenik eta behin ardi izan beharra dago. (sl)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention28242 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation26399 qkg:hasMention
Subject Property