Mention288628

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Viską ką žmonių rasė sukūrė ir suvokė yra susiję su giliai glūdinčių poreikių tenkinimu bei skausmo palengvinimu. Žmogus turėtų nuolat tai prisiminti, jei nori suprasti dvasinius judėjimus bei jų vystymąsi. Jausmai ir troškimai yra visų žmonijos pastangų ir kūrinių motyvuojančios jėgos. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie žmogų (lt)
Property Object

Triples where Mention288628 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation272248 qkg:hasMention
Subject Property