Mention292379

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention292379 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation275839 qkg:hasMention
Subject Property