Mention297879

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Če se mnogi sramujejo že revnejše obleke in stanovanja, koliko več bi se jih moralo sramovati revnih idej in nazorov. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention297879 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation281067 qkg:hasMention
Subject Property