Mention319859

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Švietimo tikslas turi būti nepriklausomas mąstančių ir veikiančių individų treniravimas, kurie savo didžiausiu gyvenimo iššūkiu mato tarnavimą bendruomenei. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention319859 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation302032 qkg:hasMention
Subject Property