Mention323035

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Eddigi tapasztalataink... arra a feltevésre jogosítanak, hogy a természet a matematikailag elgondolható legegyszerűbb megoldást valósítja meg. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention323035 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation305018 qkg:hasMention
Subject Property