Mention323784

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ashtu siç zgjerohet rrethi i diturisë sonë njashtu edhe perimetri i errësirës që rrethon atë. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention323784 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation305752 qkg:hasMention
Subject Property