Mention333597

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mundua ez dago arriskuan gizaki gaiztoengatik, gaiztakeria baimentzen dutenengatik baizik. (id)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention333597 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation315110 qkg:hasMention
Subject Property