Mention334787

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Visi žinojo, kad to padaryti neįmanoma. Vienas to nežinojo, ir padarė atradimą. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention334787 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation316246 qkg:hasMention
Subject Property