Mention334952

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ką žmogus mąsto savarankiškai, neįtakotas kitų žmonių minčių ir patirties, yra geriausiu atveju apgailėtina ir monotoniška. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie mąstymą (lt)
Property Object

Triples where Mention334952 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation316406 qkg:hasMention
Subject Property