Mention336969

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bibeln är en samling aktningsvärda men ändå primitiva legender och hur som helst tämligen barnsliga. Einstein i ett brev 1954. (sv)
so:isPartOf https://sv.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citat med källa (sv)
qkg:hasContext qkg:Context165734
Property Object

Triples where Mention336969 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation318309 qkg:hasMention
Subject Property