Mention343260

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bonba atomikoaren indarra gera zezakeen armaren bati buruz galdetu zidatenean, nik denetan onena iradoki nuen: bakea. (tr)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention343260 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation324286 qkg:hasMention
Subject Property