Mention348589

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról, míg a világon egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention348589 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation329401 qkg:hasMention
Subject Property