Mention349914

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kaip mokslininkas aš tikiu, kad gamta yra tobula struktūra, matoma iš priežastingumo ir loginės analizės atskaitos taško. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie gamtą (lt)
Property Object

Triples where Mention349914 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation330683 qkg:hasMention
Subject Property