Mention351039

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kuo daugiau šalis gamina ginklų, tuo nesaugesnė ji tampa: jei tu turi ginklų, tu tampi puolimo taikiniu. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention351039 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation331744 qkg:hasMention
Subject Property