Mention355411

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jest to właściwie jakiś cud, że nowoczesny system nauczania nie zadusił do końca świętej ciekawości badawczej. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context175002
Property Object

Triples where Mention355411 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation335899 qkg:hasMention
Subject Property