Mention355642

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Wtedy współczułbym kochanemu Bogu. Teoria jest poprawna. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention355642 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation336112 qkg:hasMention
Subject Property