Mention357892

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nečesa sem se naučil v dolgem življenju: v primerjavi s svetom je vsa naša znanost primitivna in otročja, a je vseeno najdragocenejše, kar imamo. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention357892 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation338261 qkg:hasMention
Subject Property