Mention357893

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context176316
Property Object

Triples where Mention357893 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation338261 qkg:hasMention
Subject Property