Mention360213

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Aš tikiu intuicija ir įkvėpimu. Kartais jaučiu esąs teisus, o ne žinau tai. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention360213 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation340462 qkg:hasMention
Subject Property