Mention36367

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tylko życie przeżyte dla innych jest warte zachodu. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention36367 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation33948 qkg:hasMention
Subject Property