Mention372543

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tik nedaugelis žmonių sugeba šaltakraujiškai išreikšti savo nuomonę, kuri skiriasi nuo iš anksto visuomenės sudarytos. Dauguma žmonių netgi nesugeba suformuoti tokių nuomonių. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention372543 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation352216 qkg:hasMention
Subject Property