Mention379081

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Moksliniai tyrimai yra pagrįsti prielaida, kad visi įvykiai, įskaitant žmonijos veiksmus, yra nulemti gamtos dėsnių. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie mokslą (lt)
Property Object

Triples where Mention379081 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation358426 qkg:hasMention
Subject Property