Mention383725

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ha valaki arra vállalkozik, hogy megítélje, mi igaz és való, vállalkozását az istenek nevetése futtatja zátonyra. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention383725 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation362897 qkg:hasMention
Subject Property