Mention384106

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kaikkien pitäisi olla kunnioitettuja henkilöinä, mutta kenenkään ei pitäisi olla palvottu. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention384106 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation363261 qkg:hasMention
Subject Property