Mention388288

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Lait eivät yksin voi turvata sananvapautta; jotta jokainen ihminen voisi rangaistuksetta ilmaista mielipiteensä, täytyy yleisen suvaitsevaisuuden hengen vallita koko kansassa. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention388288 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation367243 qkg:hasMention
Subject Property