Mention395314

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Heldutasuna besteengatik geuregatik baino gehiago kezkatzen garela sentitzen dugunean hasten da agertzen. (de)
so:isPartOf https://eu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Esanak (eu)
Property Object

Triples where Mention395314 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation373958 qkg:hasMention
Subject Property