Mention401504

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kodėl šis didingas taikomasis mokslas, kuris tausoja darbą bei palengviną gyvenimą, atneša tiek mažai laimės? Paprastas atsakymas: nes mes neišmokome protingai to panaudoti. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie mokslą (lt)
Property Object

Triples where Mention401504 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation379870 qkg:hasMention
Subject Property