Mention404768

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Az ember igazi értékét úgy lehet meghatározni, hogy megvizsgáljuk, mily mértékben és milyen értelemben tudta Énjétől felszabadítani magát. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention404768 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation382982 qkg:hasMention
Subject Property