Mention404769

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Prava vrijednost ńćovjeka sastoji se u tome, u kojoj mjeri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja. (hr)
so:isPartOf https://bs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention404769 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation382982 qkg:hasMention
Subject Property