Mention404771

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Tikroji žmogaus vertė yra tai, kokiu laipsniu ir kokia prasme jis pajėgė išsivaduoti iš savojo „aš”. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie žmogų (lt)
Property Object

Triples where Mention404771 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation382982 qkg:hasMention
Subject Property