Mention405359

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Pagal paveldą esu žydas, pagal pilietybę – šveicaras, o pagal sandarą – tik žmogus, neturintis jokių sąsajų su valstybe ar nacionaliniu subjektu apskritai. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie žmogų (lt)
Property Object

Triples where Mention405359 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation383525 qkg:hasMention
Subject Property