Mention407605

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Od vseh znamenitih ljudi je Marie Curie edina, ki je slava ni pokvarila. (sl)
so:isPartOf https://sl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Navedki (sl)
Property Object

Triples where Mention407605 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation385672 qkg:hasMention
Subject Property