Mention410772

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A régi törvények érvényüket vesztik, mihelyt a mozgó test sebessége megközelíti a fényét... A tömeg tulajdonképpen energia, viszont az energiának is van tömege. (hu)
so:isPartOf https://hu.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Idézetei (hu)
Property Object

Triples where Mention410772 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation388673 qkg:hasMention
Subject Property