Mention41164

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Posem fi d'una vegada a l'única crisi amenaçadora, que és la tragèdia de no voler lluitar per superar-la. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention41164 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation38468 qkg:hasMention
Subject Property