Mention413836

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Jos suhteellisuusteoriani todistetaan oikeaksi, Saksa pitää minua saksalaisena ja Ranska maailmankansalaisena. Jos teoriani osoittautuu vääräksi, Ranska sanoo minua saksalaiseksi ja Saksa juutalaiseksi. (fi)
so:isPartOf https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Sitaatteja (fi)
Property Object

Triples where Mention413836 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation391623 qkg:hasMention
Subject Property