Mention413931

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nech sú dobrí a spravodlíví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť. (sk)
so:isPartOf https://sk.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Prisudzované výroky (sk)
Property Object

Triples where Mention413931 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation391703 qkg:hasMention
Subject Property