Mention417094

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention417094 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation394724 qkg:hasMention
Subject Property