Mention424072

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Žmogaus vertė turi būti matuojama tuo, ką jis duoda, o ne tuo, ko jis gali pasiekti. Stenkitės tapti ne sėkmingu, o vertingu žmogumi. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
so:description Sentencijos ir aforizmai (lt)
so:description Apie žmogų (lt)
Property Object

Triples where Mention424072 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation401477 qkg:hasMention
Subject Property