Mention427282

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Men nafaqat patsifistman, balki jangovar patsifistdirman. Odamlarning o╩╗zlari urushga borishdan bosh tortishishmasa, urush hech qachon tugamaydi. (id)
so:isPartOf https://uz.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Iqtiboslar (uz)
Property Object

Triples where Mention427282 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation404540 qkg:hasMention
Subject Property